Oslo-webIMG_0216.jpg

 

Dette er Oslo

Denne siden er under utvikling - lanseres ferdig første uke i mars 2019

Oslo-Norge-Scandinavia-4.jpg
Rådhusplassen-Oslo-Norge-6771.jpg
hva-skjer-i-Oslo-oyafestivalen-.jpg
Oslo-night-ny--ny-89850175.jpg

OSLO FAKTA

Historie

Oslo er en av Norge eldste byer. Den første bymessige bebyggelsen i Oslo tok trolig til omkring år 1000, men arkeologiske funn dokumenterer at det bodde mennesker her så langt tilbake som for rundt 11 000 år siden. Mange av disse funnene og kulturminnene er av nasjonal interesse. De arkeologiske funnene omfatter både gjenstandsfunn og kulturminner som graver, bergkunst, fangstanlegg, jernvinneanlegg og bosetningsfunn fra ulike tidsperioder i forhistorien.

Geografi

Oslo er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden. Med sine 1 000 339 innbyggere består byområdet helt eller delvis av bebyggelsen i Oslo og elleve nærliggende kommuner. Oslo kommune utgjør sentrum i det sammenhengende byområdet og hadde 674 736 innbyggere.

Hele Stor-Osloregionenhadde 1 546 706 innbyggere. Nabokommunene er Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst, og Ski og Oppegård og Nesodden i sør. Oslo er, som eneste norske kommune, også et fylke, og står dermed i en spesiell stilling med hensyn til lokal forvaltning.

Oslo er kjent for sin topografiske særegenhet og sin berggrunn. Byen preges av nærhet til skog og mark og av et rikt plante- og dyreliv. ²⁄₃ av kommunens areal utgjøres av skog og vannområder utenfor selve bybebyggelsen, noe som gir en reell befolkningstetthet på 5221,6 innbyggere per km². Den tetteste delen av byen ligger i en «gryte» omkranset av grønne åser. Elver som Alnaelva, Akerselva og Lysakerelva renner fra åsene, gjennom Oslogryta og ut i fjorden. Wikipedia