Østfold

Hvaler

Hvaler

Hvalers særegenhet er blant annet at sjøen er rundt oss på alle kanter. Synet av øyer og skjær med Torbjørnskjær fyr i horisonten gir ro i sinnet. Tusenvis av mennesker bruker Hvalers natur til rekreasjon. Fantastisk om sommeren, magisk om vinteren. Gode opplevelser - hele året.

Opplev Hvaler →

Svinesund

 

 

 

 

Europas vakreste grenseovergang

SVINESUND

SE OGSÅ NABOSTEDET SPONVIKA

Svinesundbroene binder sammen Norge og Sverige over Iddefjorden, og broene er blitt et kjent landemerke for nordmenn og svensker. Den eldste broen åpnet i 1946 og den nye broen i 2005.

Begge broene har høstet stor annerkjennelse for designet og konstruksjonen. En fin kontrast er at begge broer ulike i konstruksjon og uttrykk.

Man befinner seg i grenseland mellom Norge og Sverige i det man passerer under Svinesundbroene ved innseilingen til Halden. Dersom du seiler midtfjords har du riksgensen rett under kjølen, med styrbord i Sverige og babord i Norge!

Utsikten fra både broene og fra de omkringliggende dalsidene ned til fjorden er alene verdt et besøk til Svinesund. Her møtes du av storslått utsikt over landskap, fjord og hav, og på fine sommerdager er det et herlig yrende båtliv i fjorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelmkollen - fortet ved riksgrensen


Like ved den gamle Svinesundbrua i Halden ligger Hjelmkollen, en steil og knauset kolle med bratt fjellvegg og overheng ut mot Iddefjorden. Hjelmkollen fort ligger øverst på en markert høyde med utsyn utover fjordløpet mot Oslofjorden og innover til Fredriksten festning i Halden.

Fortet er underlagt Fredriksten festning, og ble anlagt i 1902-03 som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige.

Fortet ble demolert etter Karlstadforliket i 1905. Det er to måter å komme seg til Hjelmkollen. Enten via en skiltet sti fra den gamle Svinesundbrua eller inn på Batteriveien fra den gamle E6 og forbi Blåsopp gård. Det er ikke egnet bilvei hele veien. 

Historiske Svinesund

 

I 1658 ble det første fergeleiet bygget i Svinesund. Dette var like etter freden mellom Sverige og Norge, og en fergemann ble ansatt. Her fantes også grensepostkontor, og på begge sider var det tollstasjon, samt et gjestegiveri på svensk side.

På den norske siden ble det etter krigen oppført nye fergehus og bygninger for fergemannen Gunder Johansson. I 1711 ble den første flytebroen satt opp av norske tropper. Fra og med 1758 ble den norske posttransporten lagt til utlandet over Svinesund, og fergemannen fikk 4 daler per år for å organisere transporten over fjorden. Postkontoret på den norske siden, på den tiden landets største, lå i fergehuset. Fra 1871 ble all post fraktet til Kongsvinger med tog.

Den første bilen ble rodd over sundet i 1906, med syv meter lange årer! I 1917 ble det montert motorer i to lektere som kunne frakte to biler hver, og disse tjenestegjorde frem til 1946 da den første broen åpnet.

Etter unionsoppløsningen i 1905 ble det diskutert om det skulle bygges en jernbaneforbindelse mellom Bohuslän og Østfold, men forslaget ble forkastet. I 1932 ble det igjen foreslått å kombinere jernbane- og veibro over Svinesund. Etter hvert som biltrafikken vokste, så økte også behovet for en bro. I 1938 besluttet den svenske Riksdagen og det norske Stortinget å bygge en veibro i svensk granitt og betong. På svensk side drev man et broalternativ i granitt for å stimulere steinindustrien. Arbeidet startet i svensk regi den 1. april 1939. På det meste var 140 ansatte.

 

Den 9. april 1940 invaderte Tyskland Norge, og brobyggingen ble stanset. Arbeidene ble imidlertid gjenopptatt etter noen ukers avbrudd, og planen var å åpne brua for trafikk i løpet av 1942. Den 6. juli 1942 var det en eksplosjon på svensk side som ødela store deler av den nesten ferdigbyggede broen. Sannsynligvis var et lynnedslag i dynamitt på svensk side årsaken, selv om sabotasje ikke kunne utelukkes. Skadene ble reparert, men byggearbeidene ble innstilt og ikke gjenopptatt før krigen var over i 1945. Brua ble så ferdigstilt og offisielt åpnet 15. juni 1946. Sverige betalte nærmere 90 prosent av byggekostnadene.

Svinesund er Norges største og viktigste grenseovergang. I 1946 passerte sammenlagt ca 6.300 motorfartøyer over Svinesund fra Norge til Sverige. Og alle ble de kontrollert av tollen. Nærmere 5,8 millioner motorister passerte broen i 2004. Det er i gjennomsnitt 15.650 fartøyer i døgnet. Rekorden var forøvrig den 19. juli 2003, da 25.020 passerte.

INSTAGRAM