Koster

KOSTER

March 26, 2017 

Kosterhavet Nationalpark

KOSTER

 

 

 

I havet vest for Strømstad ligger det et fantastisk øyrike med hundretalls øyer, holmer, og skjær – vi snakker om de særegne og granittgråe Kosterøyene, eller Kosteröarna. Kjent og kjært feriested for mange nordmenn er dette øyriket, ta en tur ut til Koster med Kosterfergene fra Strømstad, så forstår du hvorfor.

 

Turister, hyttefolk, og badegjester fraktes ut til øyriket med Kosterfergene fra Strømstad.

Som en av Sveriges mest solrike steder i kombinasjon med fantastiske sandstrender og fine granittklipper har gjort øyene til et attraktivt besøksmål og et eldorado for kunstnere, naturinteresserte, dykkere og båtfolk.

 

Sykkelen er din beste venn på bilfrie Koster. Høsten på Koster egener seg godt til å bli kjent med øyriket fra sykkelsetet.

Ta med sykkelen, spesielt Sydkoster egner seg godt fra sykkelsetet. Nordkoster har et mer karrig og røft landskap, her finnes mange flotte turer til fots. Utenfor øyene finnes Sveriges største selkoloni og Sveriges vestligste fyrstasjon, Ursholmen.

 

Kosters unike natur og genuine skjærgårdsmiljø

I mange hundre år har befolkningen på Koster arbeidet med jordbruk og kultivert jorden og skogen til et kulturlandskap med åkrer, enger, utmarker, skog, og bebyggelse. Med sin beliggenhet som forgård til Skagerrak har også fiske og fangst vært en betydelig virksomhet i flere hundre år. Faktisk helt siden 1600-tallet har det vært blitt fisket aktivt etter hummer her for matauk, og senere ble hummeren en svært ettertraktet eksportvare til Holland, Belgia og andre europeiske land.

På midten av 1700-tallet kom silden i store mengder til kysten og sildefisket ble den viktigste næringen på Koster i nærmere 200 år. Fra begynnelsen av 1900-tallet startet fisket etter reker for alvor, og har siden den gang vært det viktigste fisket i Kosterhavet.

 

Det er uvisst når de første fangstmenn etablerte seg på Kosterøyene og fra når øyriket ble fast bebodd, men sikre kilder forteller om at på 1300-tallet er det beviselig at det bodde folk fast på Koster. Fra slutten av 1300-tallet finnes det opplysninger om syv gårder; Nordkoster, Långegärde, Övre Kile, Nedre Kile, Röd, Brevik og Kyrkosund. Koster var på denne tiden tilhørende den sydøstlige delen av Norge og Koster var under Grimsø Kloster i Skien. Det ble betalt skatt i form av jordbruksprodukter fra Koster til Grimsø Kloster.

 

“Få andre steder i Skandinavia kan vise til så store orkidéenger som på Sydkoster.

— Orkidéen ovenfor heter "Jomfru Marias nøkler"

Øyenes beliggenhet betyr milde vintre og solrike varme somre. "Solen lyser över Koster" er et gammelt uttrykk som det finnes godt hold i. I tillegg til vennlig klima er jordsmonnet her svært kalkrikt og dette resulterer i en artsrik flora. Ingen andre steder i Bohuslän kan vise til så store orkidéenger som på Sydkoster. Øyriket har mange sjeldne planter og mange av vekstene finnes kun på Koster, og Koster er blant Sveriges mest artsrike områder.

 

Øyriket Koster har et rikt dyreliv. Mange blir nok overrasket over å se den store selbestanden her. Store grupper av sel sees oftest ved skjærene og holmene sydvest for Sydkoster. Rådyr, hare, og rev er også i et stort antall Koster. Sjøfuglene er rikt representert, det samme er trekkfugler, og de benytter Kosterøyene som "flyplass" som første stopp ankomst Skandinavia fra Europa på våren, eller som siste stoppested på høsten før ferden går over Skagerrak og ned til kontinentet.

 

Kosterhavet Nationalpark er en nasjonalpark utenfor Bohusläns kyst i Sverige, og rommer et unikt økosystem med 12 000 arter (omtrent halvparten på land og andre halvpart i havet). For å bevare og sikre det sårbare marine livet i Kosterhavet og den unike naturen på Kosterøyene, så ble Kosterhavets Nationalpark innviet i 2009. Nasjonalparken dekker 38 878 hektar rundt Koster-øyenes skjærgård langs Strømstad og Tanum kommuner i Västra Götalands län. Parken grenser til Ytre Hvaler nasjonalpark på den norske siden. Skjærgården skilles fra fastlandet av Kosterfjorden, en 247 m dyp renne som står i forbindelse med Norskerenna. 

 

Sykkelen er din beste venn på Koster. Herlig natur, gamle husmannsplasser, enger med sjeldne orkidéenger, sandstrender, og solvarme svaberg - bedre blir det ikke! 

KURIOSA KOSTER

 

Koster er en svensk øygruppe én mil vest for Strömstad. 4 km² store Nordkoster har rundt 60 fastboende, mens Sydkoster på 8 km² har rundt 240. Rundt disse øyene ligger en rekke mindre, ubebodde holmer og skjær.

Øyene er det vestligste sted med fast bosetting i Sverige. Dessuten er øyene populære feriesteder, og antallet beboere øker til det tidobbelte om sommeren. En stor del av turistene kommer fra Norge. Øyene har også gjort seg kjente for båttypen kosterbåten, som er en spissgatter.

Det finnes hytte- og leilighetsutleie, ett hotell og private hytter til utleie - se oversikt her->

Gjestehavner finnes i Kostersundet på Nordkoster og i Vettnet. Ekenäs tar i mot flest gjestende båter på Sydkoster. Kyrkosund og Brevik er mindre gjestehavner med færre gjesteplasser.

Koster har daglig kollektivtrafikk med båter til Strømstad. Båtene ankommer Västre Bryggan og Vettnet på Nordkoster, samt Långärde, Ekenäs og Kilesand på Sydkoster.

Naturrum er besøkssenteret til Kosterhavet Nationalpark. Her får du informasjon om nasjonalparken, se akvarium, tips og råd om å få det beste ut av oppholdet på Koster.

Av andre attraksjoner og fasiliteter som er verdt å få med seg; kyststier, sykkelutlei, minigolf, campingplass. Dusj og toaletter finner du i gjestehavnene. Sommerstid er det to dagligvarebutikker som holder åpent, den på Sydkoster holder åpent året rundt. Kiosker, interiør- og håndverksbutikker, restauranter og spisesteder finner du også i øyriket, men de fleste holder altså åpent kun i sommerhalvåret.

Kilde: Wikipedia, Kosterhavet Nationalpark, og boken Bohuslän av Bilda Forlag.

Source: http://www.vestfold.guide/koster

Tagged: KosterNordKosterSydKosterSverige

0 Likes