Torås fort

Torås fort 


Torås fort 

Helt sør på Tjøme ligger Torås fort som er et nedlagt kystfort. Fortet, som ble påbegynt i 1939, ble ikke ferdigstilt før den tyske okkupasjonen, og anlegget ble utviklet videre av den tyske okkupasjonsmakten. Torås fort ble opprinnelig etablert av Forsvaret som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning i mellomkrigstiden, og er bestykket med 3 kanoner. Flotte turmuligheter og panoramautsikt ut over Oslofjorden fra toppen.