Solbergfeltet

Solbergfeltet 

Solbergfeltet 

Dette helleristningsfeltet ligger i Skjeberg i Sarpsborg kommune, og består av tre mindre felt som ligger nær opptil hverandre. Det viser skipsfigurer, vogner og et solhjul, samt en figur som kanskje forestille et tre, noe som er meget uvanlig. Solbergfeltet går inn som et av de mange fortidsminnene langs Oldtidsveien, fylkesvei 110, like øst for E6 i Skjeberg.