Røed Gård

Røed Gård

Røed Gård

På Jeløya utenfor Moss ligger denne gamle herregården med bygninger som er nesten 300 år gamle. Røed Gård ligger flott plassert i kulturlandskapet på søndre Jeløy, og til gården hører 200 dekar dyrket mark, 300 dekar skog og egen strandlinje med lakserett. Ved husene ligger en renessansehage med lysthus og fiskedam. Røed Gård byr på utstillinger, kafé, små butikker og konserter.