Navnet på attraksjoner

Hafslund Hovedgård 

Hafslund Hovedgård 

Opprinnelig var trolig Hafslund Hovedgård et krongods. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne. Det har vært bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken kan du se helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Parken er alltid åpen for den som vil spasere under de vide trekronene. I juni, juli og august er det faste omvisninger på søndager for publikum inne i den vakre bygningen. 

Kjærra Fossepark 


Kjærra Fossepark 

Parken har mye å by på til alle årstider. Du kan vandre mellom gamle historiske fiskeinnretninger nesten uten å se et menneske. Ta til deg den fantastiske naturen med elven som kaster seg ut i de trange fossefallene. Det er en natur som ingen tror finnes i Vestfold før de har opplevd det selv. I Kjærra Fossepark finner du flere skulpturer laget av kunstneren Trond Fredriksen. Vel verdt et besøk.

Citadellet


Citadellet

Staverns Fort på Citadelløya var det første militære anlegget i Stavern, og ble også anlagt under Gyldenløve i løpet av 1680-årene for å beskytte havnen i feiden mot svenskene. Stavern Fort ble senere en viktig base for Tordenskiold og hans flåte under den store nordiske krig fra 1709 til 1720, og samtidig et sentralt punkt for sjøtrafikken til og fra Danmark. I 1757 fikk fortet endret navn til "Citadellet". Deler av Stavern Fort ble fjernet og fornyet da Fredriksvern ble anlagt som hovedstasjon for den norske marinen fra 1750 til 1758. Det gamle fortet ble en del av Fredriksvern verft, og det eldste bygget i anlegget, Kruttårnet, har en karakteristisk arkitektur og er i dag en kjent turistattraksjon. 

Brunla gravfelt

Brunla gravfelt

Ett av de største gravfeltene fra jernalderen i Vestfold er gravfeltet på Brunla og Agnes gård ved Stavern. På et 120 dekar stort område eksisterer nærmere 90 graver, brønner og groper. Det har blitt oppdaget en mengde nye graver og spor etter eldre dyrking på gravfeltet på Brunla og Agnes. Disse ble funnet under et omfattende restaureringsarbeid for å gjenskape vegetasjonen slik den tidligere har vært. Det står en informasjonstavle på stedet. 

Borrehaugene

Borrehaugene

Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder finner vi i den vakre Borreparken like nedenfor Midgardsenteret. I perioden ca. 600 og 900 e.Kr. ble det bygget hele ni storhauger på Borre, i tillegg tre store røyser blant storhaugene som bidrar til stedets monumentale karakter. Dette er helt unikt, da det ikke finnes flere like store hauger samlet på ett sted i Nord-Europa. Storhaugene vitner om politisk makt, og trolig var Borre stedet for lederskapet å manifestere sin ære etter livet.

BJERKØYA

BJERKØYA (Bjørkøya) S for Konglungen i Asker er på 270da og har et felt fredete fossiler (3 da

1988) fra Ordovicium-tidlig Silur. Bjerkøya er ellers kjent for vindmølla fra 1917 og verdifull

kalkfuruskog. BJERKØYSKJÆR LILLE sør for Bjerkøya er et 18da sjøfuglreservat (1978).

Berggrunnen er Senordovicisk skifer og kalk. (278, 953, 1043, 1383)

ASK

ASK er sentrum i Gjerdrum Kommune og er utskilt fra Store Ask. S for tettstedet ligger gården

Fjeldstad med den berømte Fjeldstadeika beskrevet av forfatteren P.C.Asbjørnsen. Hønsi V

for Kyken har former i terrenget som viser at her har det gått leirskred mot NØ for ”mange

hundre år siden”. Husene på Kyken skal ha gått med, og ytterst i raset heter det Tun. Her er

det funnet tømmerstokker i jorda. Hønsi var antageligvis eldste garden i Gjerdrum, og det står

tidstypiske hus på garden. Drikkevannskilden er Buvann. (1071)