Gravningsundet

Gravningsundet 


Gravningsundet 

Gravningsundet blir ofte beskrevet som ett av de vakreste stedene langs Østfoldkysten. Sundet mellom Nordre Sandøy og Søndre Sandøy heter Gravningsundet, og her er det idylliske bukter på rekke og rad. Gravningssundet, og blir ofte omtalt som en skjærgårdsperle, med idylliske bukter på rekke og rad. Det har vært stor virksomhet her den gang det foregikk sildefiske, og ennå kan du se tre av de gamle sildesalteriene, store toetasjers bygninger, nå omgjort til fine og meget spesielle feriesteder. Sildesalteriene lå gjerne – slik som de gjenværende også viser – på holmene og utstikkende nes, for de trengte nærhet til sjøen, selvfølgelig, og holmer og nes ble derfor den gang ganske tettpakket med bygninger og brygger.