BLÅ - GRØNNE VEIEN

BLÅ - GRØNNE VEIEN

Vakre

ENNINGDALEN

LES

Blå – grønne veien  -  Rolig og vakkert alternativ til E6

Den Blå – grønne veien er et annet navn på veistrekningen mellom Halden i Østfold og Dingle i Munkedal i Sverige. Blå – grønne veien har navnet sitt etter naturen langs denne vakre veistrekningen; fjorden og de blå sjøene, de storslagne engene kombinert med de grønne skogene.

 

Kombiner gjerne et besøk i Halden med en tur på den Blå – grønne veien. Halden er en idyllisk småby der sentrum er lett tilgjengelig til fots. En rusletur i gågaten, parken, rundt gjestehavnen eller på promenaden langs elven Tista som renner som en flott kanal gjennom byen. Halden har noen av landets flotteste empirekvartaler. Et par kjøpesentre, spesialbutikker, gallerier, kafeer og restauranter gir et godt tilbud til den besøkende.

Haldens naturområder og alle attraksjoner og severdigheter man finner innenfor kommunens grenser gjør Halden til en av de mest innholdsrike kommuner man kan besøke som friliuftsentusiast eller turist.

INSTAGRAM: #blågrønneveien

 

Avslutt eller start "Blå grønne vegen" ved å besøke Fredriksten festning i Halden, festningen som troner stolt over byen og som aldri har blitt inntatt i kamp. Utenfor festningen går fylkesvei 22 og her starter den Blå – grønne veien i Norge. Veien slynger seg først i et ganske flatt landskap, men etter omtrent knappe 10 minutter slynger veien seg inn til Iddefjorden og her beveger veien seg med masse svinger og veien veksler ofte med høydeforskjeller fra helt ned på fjordens nivå til å stige rundt 100 meter og slik fortsetter det til man når Enningedalen hvor veien har mer lengre rette strekker med fantastisk natur.   

Boltjern rasteplass er en idyllisk rasteplass med bord og sittebenker. Her er det ypperlig for en matpause akkopagnert av solglitrende innsjø og fuglesang.

Boltjern i vårskrud.

Gjennom dalen renner Enningdalselva som har sitt utspring i Bullaresjöarna og ender i Iddefjorden. Gode fiskemuligheter er det i Enningdalselva som er en av få lakselver i Østfold. På Holtet ved Riksgrensen til Sverige starter faktisk kyststien i Østfold, herfra går kyststien hele veien til Halden sentrum. På andre siden av grensen fortsetter Blå – grønne veien omtrent i 45 minutter i bil før den ender i tettstedet Dingle i Munkedal. En fantastisk reise som også anbefales til fots. Les mer om den svenske delen av Blå – grønne veien nederst på denne siden, men først skal vi vise deg Enningdalens attraksjoner:

Vakre

ENNINGDALEN

BLÅ GRØNNE VEGEN

Enningdalen

 

Enningdalen er sogn i Idd prestegjeld i Halden kommune. Enningdalen grenser til Sverige i øst, sør og vest, og er en typisk skog- og jordbruksbygd.

Gjennom dalen renner Enningdalselva som har sitt utspring i Bullaresjöarna og ender i Iddefjorden. Gjennom dalen går også fylkesvei 22, eller den Blå-grønne veien som den kalles fra Halden til grensen ved Holtet. Den Blå-grønne veien fortsetter videre inn i Sverige og Bullaren til Hällevadsholm. Navnet symboliserer blått vann og grønn natur, og skal være en alternativ turistvei til E6.

INSTAGRAM: #blågrønneveien

Bosetningen i Enningdalen er spredt, men noe er konsentrert rundt Buer, Prestebakke og Kornsjø. Folketallet i november 2001 var 888 personer. Herav 149 på Buer, 308 på Prestebakke og 250 på Kornsjø.

Av severdigheter kan nevnes Berby Herregård, Elgåfossen, Glenne bro og dampbåten Prøven.

TO TIPS

TIL

TURMÅL:

Glenne Bro,

og

Ålgårdskollen ved Berby i Halden

 

GLENNE BRO / GLENDE BRO

Gamle Glende bro er en hvelvet bro fra 1864 er bygd av hoggen granitt. Lengden på broen er 22 m og høyden er 6 m. Stabbeisteinene er i senere tid blitt utstyrt med anleggsskinner som «autovern». Broa fikk sitt nåværende utseende i 1901. Broa krysser Ørelva som kommer fra Ørsjøen ved Prestebakke i nordvest og faller ut i Enningdalselva mellom Berby og Iddefjorden.

I 1961 ble riksveien lagt om, og elvas løp under veien ble endret. På andre siden av dagens riksvei ligger rester av den gamle riksveien. Stabbesteinene er delvis nedrast. Veien fra Halden over Bøklevene, Prestebakke og Kornsjø til Högen i Sverige, ble påbegynt i 1823 for å styrke veiforbindelsen mellom unionspartene Norge og Sverige.

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

500 m 

ÅLGÅRDSKOLLEN

Ålgårdskollen ligger sydvest i Halden kommune (øverst i berget rett ovenfor Riksvei 102, omtrent der man svinger inn til  Berby Herregård.). Her det flere bronsealderrøyser / gravrøyser. Det finnes også en lokalitet med edelløvskog (osp, hassel, eik og lind). Flott utsikt til Iddefjorden.

Det er fint å starte turen ved Berby Herregård.

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

1 km 

Antikk- og loppesalg på Glenne ved den

BLÅ GRØNNE VEGEN

SE VEIEN

Rett syd for Glenne bro, ved krysset til Riksveg 102 og Riksveg 22 finner du et koselig rødt uthus på tunet. Her selges det lopper, antikviteter og andre rariteter. Et besøk på dette originale stedet er virkelig å anbefale om du ferdes i området. 

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

2 km 

 

 

 

Berby herregård

 

 

 

Berby herregård

Ved nederste del av Enningdalsvassdraget troner staselige Berby herregård i det vakre kulturlandskapet. Her, innerst i Iddefjorden på grensen til Sverige (Rv 22) har det vært drevet gårdsbruk siden middelalderen. Berby var et senter for trelast og ble adelig setegård på 1600-tallet og hadde sin storhetstid på 1700- og 1800-tallet. 

Gården eier skog på begge sider av grensen. Det var nettopp skogen som la grunnlaget for driften av godset. Stedet er
nevnt i skriftlige kilder allerede i 1344, og i 1780 ble det kjøpt av Truels Wiels Berby, med blant annet
21 husmannsplasser, sager, kvernbruk og lakserettigheter.

Siden Jens M. Golden overtok i 1890, har
herregården vært i denne familiens eie. Hovedgården eier i dag blant annet 30 000 mål skog på begge sider av grensen. Hovedbygningen er fra 1854. I 1899 ble Østfolds første husmorskole etablert
her, og så sent som i 1953 var det privat husmorskole på gården. I dag er det blant annet brukskunstsenter på Berby. Det gis omvisning på gården etter avtale.

Bildet ovenfor: i hagen på Berby Herregård finnes et slags amfiteater - her arrangeres teater og spill, og friluftsgudstjeneste.

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

10 km 

 

 

 

 

Østfolds største foss

ELGÅFOSSEN

 

 

 

 

Elgåfossen

Elgåfossen er 46 m høy og tilhører Eljasvassdraget som har sitt utløp i Elgåsjøen. Nedenfor fossen forenes elven med Enningdalselven før de ender i Iddefjorden nord for Berby Hovedgård. Fra Halden tar du veien forbi festningen mot Idd og Enningdalen og følg hovedveien mot grensen. Ca. 1 km før grensen er det skiltet til Elgåfoss. 

Fossen ligger nær Holtet i Enningdalen. Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen, som er en del av Elgå, renner ut i Enningdalselva. Ved fossen kan man se rester av gamle Saga, en husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle. Rundt fossen kan du se grunnmuren etter mølle, gamle møllesteiner, og steinpilarer fra en tømmerrenne som gikk ned langs fossen. Plassen var bebodd til frampå 60-tallet. Rundt fossen er det nå opparbeidet natursti, og det er mulig å krysse elva via broer både ovenfor og nedenfor fossen. 

Den blå grønne vegen i

SVERIGE

GÅ OGSÅ KYSTSTIEN

På blå-grønn tur i Sverige

Mange nordmenn kjenner godt til den svenske kommunen Tanums kyststripe, men de færreste kjenner innlandet her. Like øst for E6 i Tanum kommune ligger den største delen av kommunen. Der venter et helt annet Bohuslän - Bullaren og Kynnefjäll. Naturopplevelsene står nærmes i kø og den ene attraksjonen etter den andre avløser hverandre.

I det indre land av Tanum er man omgitt av en usedvanlig behagelig ro som står i sterk kontrast til det mer pulserende livet ved kysten eller i byene. Her inne finner man en natur godt egnet for bading, fiske, kanoturer, fotturer, beversafari (spesialitet i denne regionen), og sykkelutflukter.

Östad er det mest sentrale stedet i regionen Bullaren, men dagligvarebutikk, turistinformasjon, bank, og håndverkshus. Om du følger den blå-grønne veien sørover og passerer Traktormuseet for deretter å komme til Tingvall der man kan bo og overnatte. Tingvall har en fantastisk utsikt over Bullaresjön. Bygningnene på overnattingsstedet og "økohotellet", Minto Tingvall er oppført i økologisk bygningsmateriale, og stedet har blitt kjent for sin satsing innen økoturisme. Dette er en form for turisme der både tilrettelegger (reiselivsbedriften) og gjesten (en natur og miljøbevist reisende) legger spesielt vekt pånaturen og miljøet. Økoturisme er en form for turisme der målet er at det ikke skal bli noen negativ påvirkning på naturen eller kulturen på stedet en reiser til. Minto Tingvall tilbyr også aktiviteter i skjærgården, på innsjøer, elver, klatring i berg.

De vidstrakte Bullaresjöarna dominerer hele regionen og området rundt sjøene er et eldorado for friluftsliv og rekreasjon. Rundt innsjøene er det flere tilrettelagte badeplasser. Langs Kynneälv på Flötemarksön finnes det muligheter for å leie leirplass med hytter og badstue. I nærheten ligger gårdsmuseet med en modell av et gammelt hjem, landhandel, smie og magasin.

Ovenfor fossefallet til Elgåfossen finner du denne artige grenseovergangen. Riksgrensen går midt i elven og i fossen.

Kynnefjäll er "fjellplatået" i regionen og platået er ca. 20 kilometer langt og 10 kilometer bredt. Høyeste punkt er Vaktarekullen som strekker seg 206 meter over havets overflate, så det er kanskje i meste laget å kalle Kynnefjälll for et fjell, men platået rager uansett høyt hevet over Tanums landskap og naturen her oppe bærer også preg av typisk "fjellnatur". Platåets høyeste punkt har tidligere vært benyttet som brann- og observasjonstårm. På platået finness også en helårsåpen hytte med plass til 12 overnattingsgjester 

Ved nordenden av Norra Bullaresjön ligger Vassbotten med campingplass og landhandel og noen kilometer herfra finnes en dyrepark med både nordiske og eksotiske dyrearter.

Noen attraksjoner langs den Blå-Grønne veien i Sverige

 

NAVERSTAD KIRKE

Kirke fra 1100-tallet, godt kjent for sine vakre takmalinger fra 1700-tallet. Fra kirken til Östad strekker det seg et stort gravfelt fra jernalderen. 

KYNNEFJÄLLS NATUR, Hedekas

Tel: +46 0524 320 88, www.kynnafjall.com. Epost: info@kynnefjall.com

Utleie av tømmerhytter og B&B, restaurant- og konferanseanlegg i naturskjønne og rustikke områder. Fiske, jakt, båter, kanoer og aktiviteter. Fiskekort. 

BULLAREN

Bullaren, også kalt Bullarebygden, er ei bygd i det nordre Bohuslӓn. Den har tidligere vært både Bullarens härad og Bullarens kommun, men er nå den nordøstre delen av Tanums kommun. Bullaren er et fantastisk villmarksområde i alle sesonger. 

STENEHED GRAVFÄLT, Hällevadsholm

Gravfeltet består av minst 40 antikviteter. På gravfeltet forekommer runde hauger på opptil 20 meter i diameter, ofte med synlige grøfter rundt. Det er også opptil 10 meter lange hauger og et ødelagt steinskip med to stavstener og ytterligere fire steiner.