BERGER BRUK

BERGER BRUK

BERGER BRUK i Eidsvoll ved S-enden av Hurdalsjøen var først et sagbruk (1854) da sagbruksprivi-

legiene tok slutt. Samtidig ble det anlagt en 6km hestetrallejernbane til Dal Stasjon kalt Berge-

linna. Dette var samtidig med Hovedjernbanen, og anlegget er der ennå. 1857 ble gården

kjøpt av Torstrup & Mathiesen, og Berger Bruk var dannet. Fram til begynnelsen av 1890s ble

det drevet som sagbruk med dampsag. Men saga ble senere flyttet til Øvresaga på Eidsvoll

Verk. 1857 ble det anlagt et glassverk. Kvarts fikk de fra Skrukkelia og Glassberget (!) i

Hurdal – på samme vis som Hurdal Verk. Det er ennå rester etter kalkovn og kullmilebunner.

Bruket produserte flasker og en tid også vindusglass. 1870 bodde det 270 mennesker på

Berger Bruk. Skolen fra 1857 står ennå, og det gjør også bestyrerboligen ”Grossererboligen”

fra 1860, men produksjonsbygningene er revet. Glassverket ble nedlagt 1872. På Bergerøya

er det en stenalderboplass. (353)