BASMO FORT

BASMO FORT

BASMO FORT i Marker ved den viktige gamlevegen Töcksfors-Høland ble anlagt 1683 og hadde

1691 14 kanoner og en fredsgarnison på ca 30 mann. Fortet ble nedlagt 1745 og hørte med

blant de ”Opplandske Festninger”. Her passerte også Oslo-Stockholm- trafikken på 1600s.

Fortet ble fredet 1985 og er restaurert. (754, 970, 1422)