AURSMOEN

AURSMOEN

AURSMOEN i Aurskog-Høland (aur = grus) med Aur prestegårdr. Den eldste bygningen – et korn-

magasin – er fra 1703 og fredet. Anlegget har nasjonal verneverdi. Aurskog kirke ble in-viet

1882, men ligger på et kirkested fra middelalderen. Nedenfor kirken er Margareta-kilden som i

katolsk tid ble tillagt helbredende kraft. Så sent som på slutten av 1800s la folk fra seg penger

og klær i håp om å bli friske. Kulturlandskapet ved kirka og prestegården har nasjonal

verneverdi. Flere steder i området er det gravhauger fra jernalderen – de fleste på Linåker-

moen som nok var Aurs gravsted. Ved Riserelva S for kirka er den nedlagte Presthus

eller Aur Mølle. Her er også en atthaldsdam fra ”eldgammel” tid. Åsnes var kvernplass alt

1666. Nå er det sag og høvleri der. Lysaker er et verneverdig kulturlandskap med verdifulle

slåtteenger. Dagens Aursmoen er et handelssentrum og kommunesentrum etter sammen-

slåingen 1986. (353, 390, 577, 1232)