ASKIM

ASKIM

ASKIM (askheimr = ask, heim) kommune er 69 km2 med mye kraftindustri pga anleggene i Glomma.

Askim var lenge mest kjent for Viking Dekk som nå er flyttet til Sverige. Omstillingen har gått

bra, og Askim er nå et allsidig industristed. Bygdemuseet er satt opp som en middelstor gård –

Askim Gård - fra 1850s. Her er også Østfolds eldste trehus – Store Ruud – fra 1643. Men i

Folkeparken er det rester etter et gravfelt fra eldre jernalder. Kirken er fra 1878, men er bygd

over en gammel Maria-kirke. Glomma gir drikkevannet som fullrenses, men NGU har gjort

undersøkelser av grunnvannet og utgitt eget grunnvannskart. Det er en fredet (1946) bjørk på

Boslett og en sommereik på Lindly. (28, 97, 754, 1491, 1628)