AREMARK

AREMARK

AREMARK (are=ørn, mørk=skog) kommune er 319 km2 med senter i Fosby. Aremark kirke er fra

1861. Prestegården er eldre – 1723 – med en flott hage ned mot AREMARKSJØEN (105m).

Søndre Aremark får drikkevannet fra Blanketjern. Kvaliteten er god. Aremark har et bygdetun

med en husmannsplass fra 1700s. AREMARKSJØEN (105m, 7,8 km2

, 40m dyp, volum 135

mill m3

) het fra gammelt av Ara eller Aren. Det er flere verneverdige partier ved sjøen: stranda

ved Prestegarden, Følingsøya, hekkeholmen Tvillingskjæra, Teigsbukta og viersumpen ved

Nes. Sjøen er regulert 1,63m med et samlet reguleringsmagasin sammen med Aspern på 25

mill m3

. NVE har dybdekart. (239, 1225)