Soli Brug / Solli Bruk

Soli Brug / Solli Bruk

På Soli Brug har nytt liv gjenoppstått på ruinene etter Nord-Europas største sagbruk. Her ved Ågårdselva ble det skåret tømmer allerede på 1600-tallet, og i perioden 1860-1880 var bruket på sitt største, med 22 oppgangssager og nærmere 600 arbeidere. Driften ble nedlagt i 1925. To ganger i året, i juni og desember, holdes utstillinger i 5 av husene. Hver utstilling varer i 2 uker. Fin tur langs elven.