Skjelsbuveten – den optiske kysttelegrafen

Den optiske kysttelegrafen som ble utbygd fra Hvaler til Namsos fra 1809 og framover, og  var et resultat av at det norske kystvesenet ble rustet opp, som en følge av at Danamark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene i 1807. Det var et skrikende behov for et kommunikasjonssystem som gjorde at viktig informasjon nådde raskt frem til beslutningstagere, spesielt inn til Christiania (Oslo). Et avansert signalsystem ble derfor satt opp langs kysten av Norge, primært for å advare stasjoner om at nå var det blitt observert fiendtlige skip. I Østfold var det 12 stasjoner, og den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten på Vesterøy utgjorde den sørøstligste endepunktet for signaltjenesten langs norskekysten. Skjelsbuveten ligger på 71 meter over havet og det er god utsikt i alle retninger.


I begivenhetene rundt 1814 spilte systemet en sentral rolle i kommunikasjonen om hvordan fiendtlige skip beveget seg rundt Hvaler. Senere i 1814 ble den optiske kysttelegrafen nedlagt, den krevde for mye ressurser å holde i drift. Signalmastene forfalt, ble revet eller brent. Høsten 2013 startet Hvaler Kulturvernforening i gang et arbeid med å rekonstruere signalmasta som sto på Skjelsbuveten på Vesterøy. Den opprinnelige masten var på omtrent 16 meter høyde. Den rekonstruerte optiske kysttelegrafen (8 meter høy) ble åpnet på Skjelsbuveten i slutten av mai etter omfattende dugnadsinnsats fra medlemmer i Kulturvernforeningen. Vi anbefaler på det varmeste en friluftstur opp til Skjelsbuveten, fint turterreng og flotte naturopplevelser.