Rygge Museum

Rygge Museum

Dette er et museum for kulturlandskap og kulturminner. Museet består i dag av 5 bygninger. Museumstunet ligger midt i bygda, ved bygdetunet og Rygges flotte middelalderkirke. Museet består av et hovedtun, der hovedbygningen med utstillingen ligger. Her ligger også et stabbur med egen forsvarsutstilling. Over veien, inne rundt bygdetunet ligger Grønvoldsmia, Tollefsrødstabburet og Lybystua. Åpent hver søndag med faste og varierte utstillinger. Museet kan også by på kafé og salg av lokalhistorisk litteratur.