Rakkestad bygdetun

Rakkestad bygdetun

Rakkestad bygdetun består av hovedbygning fra 1700-tallet (Filtvedt-bygningen), stabbur, låve, drengestue med rikholdig butikk, lekestue, smie og kjone. Det er husmannsplass med stue, fjøs og stabbur. Bygdetunet er en kombinasjon av museum og brukstun for stevner, messer etc.