Nes herregård


Nes herregård

Nes herregård i Torsnes i Fredrikstad er lokalisert ca. 5 km sørøst for bykjernen. Gården omfatter (1997) ca. 2800 daa, hvorav 1080 daa dyrket mark. Gården har bl.a. tilhørt slektene Bildt, Krefting og Løvenskiold. Hovedbygning i stein fra midten av 1600-tallet (ombygd i empirestil etter en brann 1827) med rester av vollgraver rundt.