Nedgården


Nedgården

Nedgården er hovedanløpsstedet på Søndre Sandøy for Hvalerfergene. Det er også et fergeanløp i Buvika nord på Søndre Sandøy, men Buvika har ikke like mange avganger som Nedgården har. Nedgården er også er det stedet på Hvaler som blir anløpt flest ganger av fergene i løpet av et døgn. På Nedgården er det kafe og pub med Cafe Oline og i tilknytning til samme bygget er det et galleri.