Konventionsgaarden


Konventionsgaarden

Konventionsgaarden fra 1778 var opprinnelig hovedbygningen til Moss jernverk. Bygningen fikk en sentral plass i Norgeshistorien da den ble benyttet under fredsforhandlingene mellom Norge og Sverige i 1814. Kong Christian Frederik bodde her i flere uker under forhandlingene med den svenske kronprins Karl Johan, og 14. august ble "Konventionen på Moss" undertegnet. Det var først etter dette at den fikk navnet Konventionsgaarden. Den eldste delen av Konventionsgården er vestfløyen, som skriver seg fra midten av 1700-tallet. Mens vestfløyen er oppført i tre, er hovedfløyen ut mot fossen oppført av utmurt bindingsverk. Konventionsgaarden og arbeiderboligene på verket er også registrert i Riksantikvarens NB!-register (nasjonale interesser i by). Her er et utdrag fra registeret:
”Delområdet innehar nasjonal interesse som bymiljø både fordi stedet spilte en svært viktig rolle under forhandlingen av Mossekonvensjonen, og fordi det innen området eksisterer flere godt bevarte bygninger som er opptil 250 år gamle. Som helhetlig miljø utgjør dette et særegent historisk bymiljø.”