Frøkengården 


Frøkengården 

Ved veikrysset i Korshavn på Kirkøy ligger Frøkengården, stedet der tiden har stått stille. 

Frøkengården fikk navnet sitt av fire søstre som var de siste som bodde her på gården. Frøkengården er i dag en del av Hvalers kulturhistorie. Huset har et rikholdig innbo som er godt bevart. Stedet forteller oss om hvordan velstående Hvaler-folk bodde omkring år 1900, og om jordbruk, skogbruk og sjømannsliv . Frøkengården i Korshavn ble overdratt til Vitenskapsakademiet i 1987. Frøkengården fungerer som både museum og møteplass for besøkende lokale og turister til Hvaler.