Minnehallen


Minnehallen

Minnehallen over falne norske sjøfolk fra første og andre verdenskrig ligger på Krutthuskollen sør for Fredriksvern verft. Den 22 meter høye pyramiden som Stavern er alene om å ha som unikt minnesmerke i Norge, sto ferdig i 1926.  Navn på de 7562 falne finnes på kobberplatene inne i hallen, og den lokale dikteren Wildenveys dikt ”Sjømennenes minnehall” er hugget inn på steinblokken der.