Lokalhistorisk senter

Lokalhistorisk senter

Senteret er lokalisert i den tidligere Sykestua i kulturparken på Karljohansvern, Horten. Den eldste delen av Sykestua ble bygget som epidemisykehus i 1918, mens den nyere delen ble tatt i bruk i 1953. Bymuseet holder til i den eldste delen av senteret, der hovedvekten av utstillingene er lagt til 1940-1950-tallet, og spesielt gjenkjennelig er 1950-tallsleiligheten. Publikum blir oppfordret til å kjenne på og ta på det som er utstilt. Det første som møter publikum er et tannlegekontor med stol, bor og andre skrekkinstrumenter, etterfulgt av den gamle Røen-smia, et lensmannskontor og en bank, og en gammel skolestue med pulter fra forskjellige tider, kateter og tavle.