Indre torget i Stavern

Indre torget i Stavern

Ta deg en historisk og kulturell tur til Stavern, med blant annet en gammel pumpepark og en gymsal som brukes til utstillinger og konserter. Øverst på torget ligger den flotte kirken, og rundt torget omkranser garnisonbygninger i den karakteristiske, «staverngule» fargen. Gårdsrommet mellom det gamle rådhus og skipstømmermester Olsens hus er restaurert slik det opprinnelig var på 1700-tallet. Enkel kafé med umiddelbar nærhet til markedet om sommeren.