Helleristningene på Haugen


Helleristningene på Haugen

På Haugen, litt nord for Istrehågan, er det noen helleristninger som viser mennesker som er formet som små spiraler. Det er det eneste stedet i Vestfold hvor slike er funnet. D kan Kan også se skip, spiralfigurer og skålgroper.

For å komme til helleristningene følger du Rv. 303 fra Larvik mot Sandefjord. Ta av ved Løve mot Istrehågan, og kjør deretter ca. 2 km videre i nordlig retning.