Bastangen på Hvaler


Bastangen på Hvaler:

Følg rv. 108 til Vesterøy. Ta av mot Utgårdskilen og kjør mot fiskemottaket. God Pplass

+ kart over området.

 Skilting mot Sandholmen. Følg rød og blå løype. Tidvis ulendt terreng. Skilt mot

Varden. Flott utsikt mot Akerøy og Søster. Fine plasser for stangfiske. Gå langs

kystlinjen tilbake til Utgårdskilen. 3,5 km.