Folehavna fort

Folehavna fort

Tilgangen til Folehavna fort er utmerket, dette er et fritidsområde som benyttes av veldig mange. Det fortet dog bærer preg av, er at det under sikringsarbeidet i 2009 ble revet, fjernet og jevnet mye i forhold til hvordan fortet så ut under krigen og ikke minst etter at det norske forsvaret tok over. I dag er det ingen kanoner eller lignende igjen, og Folehavna fort fremstår nok mer som en “militærhistorisk park” enn et fort i dag. Opprinnelig tilhørte Folehavna batteri Artilleriegruppe Larvik som ble opprettet mars 1941 i Ansbach, og kom til Norge april-mai samme år. Gruppen ble ledet av major Gunther med hovedkvarter i Larvik. De tyske militære myndighetene kalte fortet for Vesterøen, men etter 1945 har fortet hatt navnet Folehavna som egentlig er navnet på bukta med sandstrand, ut mot Sandefjordsfjorden. I dagens kart kalles spissen på Vesterøya for Tveitanodden. I alt ble det bygget tre større tunnelanlegg på Folehavna, der det ene anlegget ble sprengt tvers gjennom det høyeste partiet, denne var ca 120 meter lang og hadde tre åpninger.