Bøkeskogen

Bøkeskogen

Bøkeskogen er Norges største (300 mål) og verdens nordligste offentlige bøkeskog. Et rekreasjonsområde og Larviks ”storstue” med lysløyper og kilometervis med merkede løyper. Skjenket i 1884 av godseier Treschow til Larvik bys befolkning. Helt siden 1800-tallet har Bøkeskogen fungert som utfluktssted for byens befolkning, og er blitt mye brukt til byfester og markeringer. På den store plassen rett ved hovedporten finner du det populære utfartsstedet Bøkekroa. God mat, stemning og swingende jazzmusikk hver fredag i sommerhalvåret. Ved siden av kroa er det en friluftsscene som ofte blir brukt i forbindelse med ulike musikkarrangement.