Elgåfossen

Elgåfossen

Elgåfossen er 46 m høy og tilhører Eljasvassdraget som har sitt utløp i Elgåsjøen. Nedenfor fossen forenes elven med Enningdalselven før de ender i Iddefjorden nord for Berby Hovedgård. Fra Halden tar du veien forbi festningen mot Idd og Enningdalen og følg hovedveien mot grensen. Ca. 1 km før grensen er det skiltet til Elgåfoss. 

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

5 km 

Fossen ligger nær Holtet i Enningdalen. Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen, som er en del av Elgå, renner ut i Enningdalselva. Ved fossen kan man se rester av gamle Saga, en husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle. Rundt fossen kan du se grunnmuren etter mølle, gamle møllesteiner, og steinpilarer fra en tømmerrenne som gikk ned langs fossen. Plassen var bebodd til frampå 60-tallet. Rundt fossen er det nå opparbeidet natursti, og det er mulig å krysse elva via broer både ovenfor og nedenfor fossen.