BJØRKE

BJØRKE (Bjerke) i Nannestad er et tettsted med tømmerkirke fra 1696 på samme sted som den

gamle stavkirka. Stedet er nevnt 1396 og var en sentralbygd med sammenhengende bebyg-

gelse på begge sider av Leira alt i eldre jernalder. Gjelshaugen er en gravhaug. Kulturland-

skapet har nasjonal verdi med vekt på kirka og gardstun som bl.a. Hetaker-gårdene.