BINDINGSVANNET

BINDINGSVANNET (122m) i Ski/Enebakk er demt i N-enden og besto før av flere vann. Det ligger et

verneområde S for vannet. Mellom Bindingsvannet og Langen i Sørmarka er Gruveåsen med

skjerp etter hematitt eller jern fra 17-1800s. Åsen hadde en skogbrann 1960. Derfor kalles den

gjerne Sotåsen. (895, 1220)