BERGSTJERN

BERGSTJERN/RAVNDALSTJERN (228-221m) i Nittedal er et grunt skogstjern og reservevannkilde

for Nedre Romerike Vannverk (NRV) som overtok vannforsyningen 1987. Vannet er regulert

drøyt 6m og er ett tjern. Produksjonen er ca 820.000 m3

/år. Adkomsten skjer med bomveg fra

Søndre Berg. Ved Berg er det fine skjæringer i kalkrike kambrosilur-bergarter. Ramndals-

kollen (305m) er bygd i hornfels, og NGU har kartlagt området for basemetaller. Spennings-

bygruva lå ved Ramndalskollen (1296m). (26)