AURSKOG-HØLAND

AURSKOG-HØLAND kommune er 962 km2

og en jordbruks- og skogsbygd mellom Glomma og

svenskegrensen. Før het den Urskog. Senter er Bjørkelangen og Aursmoen. Aur Prestegård

ble fredet 1991. NGU har grunnvannsundersøkelser i kommunen. AURSKOG VARDE (285m)

i Sørum/Aurskog har toppen bygd i gneis. (1214)