ASPEDAMMEN

ASPEDAMMEN i Halden viser et godt snitt i et grustak i Ytre Raet. MG er 186m. Aspedammen er

også stasjonsby på strekningen Halden-Kornsjø. Stasjonsbygningen er fra 1879. Olavsleden

passerer her. Den er en ca 30km lang vandringsled fra Riksgrensen ved Vammen via Aspe-

dammen til Tistedalen som en fortsettelse av Bohusleden i Sverige. Aspedammen-Herrebø er

kjent i norsk geologi for 35 ulike mineraler i feltspatbrudd som ble drevet 1932-1962.