ANKERVEGEN

ANKERVEGEN i Oslo og Bærum er en 2 mil privatveg anlagt av brukseieren Peder Anker rundt 1791-

1794 for transport mellom Bærums Verk og Fossum Verk og videre til Hammeren i Mari-

dalen via Besserud og Sognsvann gruvene. 1823-1825 ble den knyttet sammen med

Grevevegen fram til Hakadal Verk. I Bærum kan vegen følges lange strekninger fra Verks-

hytta på Fossum til Listua med sine arbeiderboliger. I skogbrynet ovenfor Haga følger den

skogsbilvegen mot Muren før den dreier av mot Stein gård med noen imponerende forstøt-

ningsmurer fra 1795 i Bergsbakken. Denne delen av vegen er fredet (1982) . Fra Stein til

Bærums Verk går den parallelt med Gamle Ringeriksveg. Mellom Øverland og Stein faller

den også sammen med den gamle Kongevegen eller den riktig Gamle Ringeriksvegen. (353,

594, 667, 893, 1218, 1224, 1383, 8046)

Annikhaugen Se: Burudvann