Alværn

ALVERN (Alværn) i Nesodden har Alvern Brygge (alleværshavn?) og Alvern Friområde. Her stuper

Nesoddlandets grunnfjellsbergarter i sjøen, og på utsiden ligger de lavtliggende Steilene-

øyene med Ordovicisk kalk- og skiferbergarter. Dette er grensen for forkastningen av Oslo-

feltet vist ved breksjebergarter. 1920 bodde det 178 fastboende på Steilene og Alvern, men

etter at ESSO bygde et tungoljeanlegg 1954, økte befolkningen i sveitserhusene til tross

for at stedet var helt avhengig av båt. Veg kom 1939. Aktiviteten stagnerte da anleggene på

Slagen ved Tønsberg og ved Sjursøya sto ferdige 1960s. Alvernbukta regnes som en av de

beste havnene på Nesodden. Her var også rikt fiske fordi makrellen ble ledet naturlig inn i den

grunne bukta langs en renne ved land. (353, 1043, 1373)

Alvum (Alvim) Se: Sarpsborg

Amtmannssvingen Se: Huseby